A K T U A L N O Ś C ISzkoła nie przystępuje do strajku

ze względu na dobro dzieci
 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019:

- 16 X (Dzień Papieski)
- 2 XI (Dzień wolny dyrektorski)
- 11-22 II (Ferie zimowe)
- 21 III (dzien Samorządności)
- 10-12 IV (Egzaminy gimnazjalne)
- 2 V (Dzień wolny dyrektorski)
- 17 V (Dzień Patrona)

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:  14 XI; 11 I; 29 IV

 


 

„Drodzy młodzi,

(...) nie pozwólcie by kultura posiadania i  przyjemności uśpiła Wasze sumienia. Jako czujne i czuwające straże odgrywajcie pierwszorzędną rolę w nowej społeczności ludzkiej.”

Jan Paweł II