A K T U A L N O Ś C I


OGŁOSZENIE !

Od 2 stycznia 2018r. kursy autobusów szkolnych na trasie między Olchową a Tarnawą oraz między Czaszynem a Tarnawą powracają do poprzedniego rozkladu jazdy.

 


 

„Drodzy młodzi,

(...) nie pozwólcie by kultura posiadania i  przyjemności uśpiła Wasze sumienia. Jako czujne i czuwające straże odgrywajcie pierwszorzędną rolę w nowej społeczności ludzkiej.”

Jan Paweł II