Renowacja Miejsca Pamięci Ku Czci Bohaterów rozstrzelanych przez Niemców wraz z przyległym do niego terenem


   - Historia Miejsca Straceń

   - Otrzymanie dofinansowania (podpisanie umowy 26.05.2014 r.)

   - Realizacja prac

   - Zakończenie prac