PLAN  LEKCJI - 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS POJAWI SIĘ WE WRZEŚNIU

Klasa 1 A

Klasa 1 B

Klasa 2 A

Klasa 2 B

Klasa 3 A

Klasa 3 B

Klasa 3 C