KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI

 OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

Cele:

 - Integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskiej wartości.

 - Rozpowszechnienie ideałów życia Ojca Świętego Jana Pawła II.

 - Rozwijanie talentów literackich i plastycznych dzieci i młodzieży.

 - Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy.

 

Uczestnicy:

   Młodzież z gimnazjów powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego.

 

Termin:

  Prace należy przesłać do 6.05.2019 r. do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej.

 

   Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

   - praca plastyczna,

   - praca literacka.

 

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

 

 

 POWRÓT