DOKUMENTY

 

    STATUT SZKOŁY
      - Aneks do Statutu
    SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
    REGULAMIN SZKOLNY
    MISJA SZKOŁY
    WIZJA SZKOŁY
    PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY (2017/2018)

    KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (2015/2018)
    PLAN PRACY SZKOŁY (2017/2018)

    LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II i III (2015/2016)

    REGULAMIN ŒŚWIETLICY SZKOLNEJ

    SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018r.